http://cafetrappaner.se/uploads/images/7.jpg

Bakgrund – hur det började

Café Trappanér startades 2001 efter en förfrågan från Mobila Teamet, ett kommunalt projekt som arbetar för hemlösa. De såg ett behov och tillfrågade Göteborgs Baptistförsamling, Tabernaklet om vi var villiga att bedriva kvällsverksamhet för denna målgrupp. Denna förfrågan låg helt i linje med en dröm om socialt arbete som församlingen bar på under denna tid.

Därefter har Café Trappanér blivit en trygg punkt i tillvaron för Göteborgs hemlösa och socialt utsatta. Det är en mötesplats där våra gäster får känna sig accepterade och respekterade trots sin utsatta sociala ställning. Många har missbruk- och beroendeproblematik samt i många fall psykisk ohälsa. I genomsnitt tar vi emot upp emot 110 gäster per kväll.

Syfte och mål – vad vi vill

Målet med verksamheten är att skapa en social gemenskap där våra gäster blir sedda och älskade, och på sikt får hjälp till ett bättre liv. Hos oss möts de med respekt och får stöd för sin svåra situation. Under arbetets gång skapas relationer och caféet blir en plattform för motivering till ett helare liv.