http://cafetrappaner.se/uploads/images/6.jpg

Våren 2018

Våra öppettider är måndagar, onsdagar och fredagar 18:30-22:00.

Onsdagar:
Alkohol- och drogfri kväll med mat, gemenskap, Gudstjänst, musik m.m. 18:30-22.00. 

 

Vårfest 2018

Julfesten är onsdagen den 20 december klockan 18:30-22:00 för gäster, volontärer och personal.

 

Volontärsamlingar under våren 2018

Plats: Café Trappanér, Baptistkyrkan Tabernaklet, Storgatan 39.


Vill du börja som volontär hos oss? Är 20 år fyllda? Alkohol- och drogfri?

Vi vill att alla går på en av våra volontärutbildninger innan du börjar som volontär hos oss för att få viktig information om vad det innebär att vara volontär, förhållningssätt och regler, mål med verksamheten, lokalkännedom etc. Ingen föranmälan behövs. 

Torsdagen den xx xxxxx klockan 18:00.
Torsdagen den xx xxxxx klockan 18:00.
Torsdagen den xx xxxxx klockan 18:00. 
 
Varmt välkomna!