http://cafetrappaner.se/uploads/images/top-shaddow.png
http://cafetrappaner.se/uploads/images/11.jpg

Verksamhet

 

Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet har alltid varit en kyrka som brytt sig om människor och sedan församlingen grundades år 1861 har det varit viktigt att göra skillnad för vår stad. Det berättas om tider då det kokades te och breddes smörgåsar för utslagna som fanns i Göteborg. Kläder delades ut till familjer som hade det svårt ekonomiskt och många grupper startades i ytterområden där barn och föräldrar fick ett personligt stöd. Scoutverksamheten betydde mycket under långa perioder.

 

På senare år har församlingen genom Café Trappanér fått vara en oas dit många sökt sig för att få ett mål mat, gemenskap och ett personligt stöd.

 

Café Trappanér startade år 2001. Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet en då förfrågan från Göteborgs stad om att göra en insats för personer som lever i hemlöshet och social utsatthet. I samband med detta startades Café Trappaner. Flera kvällar per vecka har vi under dessa år bjudit in till ett ”öppet vardagsrum” där den som önskat fått ett mål mat, en matkasse, kläder, skor, hygienartiklar mm. Framför allt har vårt mål varit att möta människor i ögonhöjd, sprida hopp och vägledning mot en god livskvalitet.

 

Vi vill medverka till att människor hittar ett sammanhang. Sedan tidigare har vi märkt att cafét blivit en mötesplats där det finns utrymme för det goda samtalet, möjlighet att bara få sitta tyst eller bli ompysslad en stund. Vår dröm är att stärka känslan av sammanhang och tillhörighet och vi har därför under våren 2021 utökat verksamheten och har öppet dagtid en gång per vecka. Vi har märkt att det går lättare att föra samtal tidigt på dagen och många uttrycker en vilja till förändring för att nå en bättre livskvalitet.

 

Vi strävar efter att samverka med olika aktörer inom kommunen och andra ideella organisationer för att kunna ge ett så bra individuellt stöd som möjligt.

 

Vi tror att många behöver hitta meningsfulla anpassade aktiviteter för att må bra därför vill vi utveckla arbetet med samtalsgrupper. Erfarenheten vi fick under pandemin då vi mötte personer i mindre grupper har visat att det gör gott att samtala i grupp om livet. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv arbetar vi med gestaltande uttryck där vi bearbetar social, psykisk, fysisk och existentiell hälsa. Vi möter också frågor som rör boende och försörjning. Även om vi har vår ”verktygslåda” är utgångspunkten att möta gruppen i första hand och utifrån behov anpassa varje lektion.  Vi planerar även att starta skapande aktiviteter i mindre grupper, det kan till exempel handla om handarbete, målning eller bakning. Vårt mål är att ta tillvara gästernas intressen och förmågor så långt det är möjligt.

LOVISA HALLDIN - VÅR NYA FÖRESTÅNDARE 

 

Välkommen!

Jag heter Lovisa Halldin. Jag har arbetat som sjuksköterska hela livet och älskar att möta olika människor.
 
Med tiden har det vuxit en längtan efter att också få möta människors existentiella och andliga behov. Att få hjälpa människor med de basala behoven, men att få göra det på en kristen grund.
 
Jag läste därför vidare till diakon, och en längtan fanns efter att få börja jobba diakonalt.
Det är därför med stor glädje som jag nu börjar som föreståndare på Trappa ner. 
 
Jag önskar att vi som församling tillsammans ska få möta människor på Trappa ner. Få lyssna, ge hopp och få ge vidare av Guds nåd.
 
Jag hoppas att vi ska få ha roligt tillsammans, skapa glada minnen med våra gäster. Att vi får erbjuda en plats mitt i city, där det finns tid för djupa samtal, där man känner värme och frid.
 
Ser med glädje på Trappa ner och alla fina människor, både volontärer och gäster, som finns där.
 
När jag inte är på cafét, så bor jag på Öckerö tillsammans med Johannes och tre tonåringar. 
 
Lovisa
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖPPETTIDER 

Måndagar kl. 13:00-15:00 Promenad Trappanér

Tisdagar   kl. 11:00-13:00 Klädcafé Trappanér

Onsdagar kl. 10:00-12.00 Frukostcafé Trappanér

Torsdagar kl. 17:30-19.30 Öppet hus, skapande aktiviteter och kvällsmat

Inlämning av gåvor se Gåvor,:

  • Endast efter överenskommelse. Boka tid på 076-237 93 91

VÄLKOMMEN Till Trappanér!

 

Café trappanér är ett café för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg.

 

Alla är välkomna till Trappanér. Social utsatthet är ett brett begrepp och vem som helst av oss skulle kunna hamna i en situation av utanförskap när livet drabbar. En stor grupp av gästerna är hemlösa, andra ensamma och många saknar sysselsättning och meningsfulla aktiviteter.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet:

  • Personer som bor i akuta boendelösningar.
  • Personer som saknar boende efter institutionsvistelse.
  • Personer som bor i långsiktiga boendelösningar.
  • Personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner.
  • Personer som är utrikes födda och saknar uppehållstillstånd och EU-medborgare som saknar förankring innefattas inte av Socialstyrelsens kartläggning och har därför inte rätt till ordinarie stödinsatser från kommunen.

 

Orsaken till hemlöshet är ofta missbruk och psykisk ohälsa eller utanförskap på grund av avsaknad av uppehållstillstånd och arbete. En annan orsak är våld i nära relationer. I en tid då den ekonomiska utsattheten är påtaglig ökar antalet personer som inte har råd att betala sin hyra och som ett resultat av detta blir vräkta. Det är mycket svårt att teckna ett hyresavtal för den som har skulder hos kronofogden.

 

http://cafetrappaner.se/uploads/images/bottom-shaddow.png