http://cafetrappaner.se/uploads/images/top-shaddow.png
http://cafetrappaner.se/uploads/images/11.jpg

VOLONTÄR

 

Volontärsamlingar under hösten 2016

Plats: Café Trappanér, Baptistkyrkan Tabernaklet, Storgatan 39.

 

Vill du börja som volontär hos oss? Vi vill att alla går på en av våra volontärutbildninger innan du börjar som volontär hos oss. Ingen föranmälan behövs.


Torsdagen den 15 september klockan 17;30.
Torsdagen den 6 oktober klockan 17:30.
Torsdagen den 3 november klockan 17:30. OBS! Nytt datum


Varmt välkommen!

VÄLKOMMEN

Café trappanér - ett kvällscafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg.

Göteborgs stads kartläggning av hemlöshet  mellan 12-22 april 2016. Kartläggningen utgick från Socialstyrelsens definition av hemlöshet.

Sammanlagt registrerades 3 435 hushåll som hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden under mätperioden, vilket innefattade 3 926 vuxna och 1 693 barn. Detta är en ökning med 3 procent jämfört med föregående års kartläggning.

Rapporten påvisar att det finns akut hemlöshet med 816 hushåll. Majoriteten av dessa var hänvisade till tillfälligt logi (t ex akutboende och härbärge) eller hotell/vandrarhem. Endast en mindre del vistades utomhus eller i offentliga utrymmen. För dessa är trappuppgångar, källare, soprum, tält eller kojor platser där de kan övernatta.

 

ÖPPETTIDER

Hösten 2016

Höstterminens öppettider är måndagen den 5 septemberi till onsdagen den 21 december, måndag, onsdag och fredag klockan 18:30-22:00.

 

Jultfest 2016

Julfest onsdag den 14 december klockan 18:30-22:00 för gäster, volontärer och personal.


Onsdagar

Alkohol- och drogfri kväll med mat, gemenskap, Gudstjänst, musik m.m. 18:30-22.00.

 

http://cafetrappaner.se/uploads/images/bottom-shaddow.png