http://cafetrappaner.se/uploads/images/top-shaddow.png
http://cafetrappaner.se/uploads/images/11.jpg

VOLONTÄR

 

Volontärsamlingar under våren 2018

Plats: Café Trappanér, Baptistkyrkan Tabernaklet, Storgatan 39, Göteborg.

 

Vill du börja som volontär hos oss? Är 20 år fyllda? Alkohol- och drogfri? 


Vi vill att alla går på en av våra volontärutbildninger innan du börjar som volontär hos oss för att få viktig information om vad det innebär att vara volontär, förhållningssätt och regler, mål med verksamheten, lokalkännedom etc. Ingen föranmälan behövs.


Torsdagen den xx xxx klockan 18:00.
Torsdagen den xx xxx klockan 18:00.
Torsdagen den xx xxx klockan 18:00. 


Varmt välkommen!

VÄLKOMMEN

Café trappanér - ett kvällscafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg.

Göteborgs stads kartläggning av hemlöshet  mellan 12-22 april 2016. Kartläggningen utgick från Socialstyrelsens definition av hemlöshet.


Sammanlagt registrerades 3 435 hushåll som hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden under mätperioden, vilket innefattade 3 926 vuxna och 1 693 barn. Detta är en ökning med 3 procent jämfört med föregående års kartläggning.

 

Rapporten påvisar att det finns akut hemlöshet med 816 hushåll. Majoriteten av dessa var hänvisade till tillfälligt logi (t ex akutboende och härbärge) eller hotell/vandrarhem. Endast en mindre del vistades utomhus eller i offentliga utrymmen. För dessa är trappuppgångar, källare, soprum, tält eller kojor platser där de kan övernatta.

 

ÖPPETTIDER

Våren 2018

Våra öppetider är måndag, onsdag och fredag klockan 18:30-22:00.

 

Vårfest 2018

 


Onsdagar

Alkohol- och drogfri kväll med mat, gemenskap, Gudstjänst, musik m.m. 18:30-22.00.

 


 

http://cafetrappaner.se/uploads/images/bottom-shaddow.png