http://cafetrappaner.se/uploads/images/top-shaddow.png
http://cafetrappaner.se/uploads/images/11.jpg

Verksamhet under pågående pandemi

Den senaste tiden har de hemlösas situation uppmärksammats i media. En redan utsatt grupp som fått det värre på grund av pandemin, alla restriktioner och nu den stränga kylan som svept över vårt land. I Café Trappaner möter vi vanligtvis många av våra vänner som saknar en permanent bostad. Det öppna vardagsrummet dit alla är välkomna har blivit en fast punkt i tillvaron där det går att vila ut på en soffa eller äta en varm måltid.

 

Det är med stor smärta vi ser att även det sociala arbetet drabbas av pandemi och restriktioner. Vi ser de stora behoven samtidigt som måste vi förhålla oss till rådande omständigheter. För Café Trappaner gäller samma regler som för övriga sammankomster vilket innebär att det som högst får vistas åtta personer samtidigt i en lokal. Under hela pandemin har det varit viktigt att inte stänga ner utan att ställa om, allt för att kunna ge ett anpassat stöd till våra gäster. Café Trappaner har delvis flyttat ut på Storgatan. Varje vecka dukas ett bord utanför Tabernaklets huvudingång. Den som är i behov av mat, kläder, sovsäck, hygienartiklar eller annat erbjuds att få hämta en kasse vissa tider i veckan. Café Trappaner har byggt upp ett förråd av kläder, mössor, skor, hygienartiklar och annat som behövs för att klara vårt svenska klimat. Varje vecka tar vi även emot mat från butiker och företag som sorteras och delas ut. Verksamheten har ett gott rykte i Göteborg och ofta hör folk av sig som vill skänka kläder och annat.

 

Behovet av individuellt stöd har vuxit under pandemin. Många har hört av sig för samtal Pandemin har lärt oss vikten av de små mötena, något som delvis praktiseras i Café Trappaner när vi inte kan ha öppet det stora vardagsrummet.

ÖPPETTIDER UNDER PÅGÅENDE PANDEMI

Utdelning av matpaket:

  • Måndagar kl. 13:00.

 

Klädutdelning:

  • Endast efter överenskommelse. Boka tid på 031-790 47 74

 

Inlämning av gåvor se Gåvor,:

  • Endast efter överenskommelse. Boka tid på 031-790 47 74

VÄLKOMMEN

 

Café trappanér är ett kvällscafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg.

 

Göteborgs stads kartläggning av hemlöshet  mellan 12-22 april 2016. Kartläggningen utgick från Socialstyrelsens definition av hemlöshet.

 

Sammanlagt registrerades 3 435 hushåll som hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden under mätperioden, vilket innefattade 3 926 vuxna och 1 693 barn. Detta är en ökning med 3 procent jämfört med föregående års kartläggning.

 

Rapporten påvisar att det finns akut hemlöshet med 816 hushåll. Majoriteten av dessa var hänvisade till tillfälligt logi (t ex akutboende och härbärge) eller hotell/vandrarhem. Endast en mindre del vistades utomhus eller i offentliga utrymmen. För dessa är trappuppgångar, källare, soprum, tält eller kojor platser där de kan övernatta.

 

http://cafetrappaner.se/uploads/images/bottom-shaddow.png